• مشخص کنید
  • اکانت به چه پلتفرمی متصل است
  • توجه داشته باشید درج قیمت بالا (گران) باعث تاخیر در فروش اکانت شما میشود
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.