درباره فروشگاه گیم سنتر    

تیر ماه 98 با فروشگاه هایپر کلش شروع به کار کردیم سپس در آبان ماه 98 فعالیت خود را با فروشگاه گیم هایپر از سر گرفتیم و بعد از 5 ماه فروشگاه گیم هایپر و هایپر کلش را واگذار کردیم ! 

پس از آن با وبسایت جدید و متفاوت و جامع ، یعنی گیم سنتر کنونی فعالیت خود را ادامه میدهیم  این فروشگاه به منظور راحتی کاربران اففتاح شده است به طوری که هر شخصی که با مجموعه فروشگاهی گیم سنتر

کار کند لازم به هیچ فروشگاه دیگری ندارد در این فروشگاه روزانه به طور میانگین 40/70 آگهی ثبت می شود و در روز حدود 20 خرید را به ثبت می رساند

مدیریت مجموعه : صنعان ملایی | تماس : 09051150098